1953 släpptes den kontroversiella boken Fahrenheit 451 av den amerikanska författaren Ray Bradbury. Även denna bok har emellanåt förbjudits och anklagats för att påverka människor negativt. Handlingen är dystopisk och skildrar en framtid där människan har blivit beroende av informationsflöden från framför allt televisionen. Flödet ska gå så fort att människor i allmänhet inte har varken tid eller ork att ifrågasätta innehållet. All tryckt litteratur har förbjudits eftersom den allmänna åsikten är att den är tråkig och tungsint. Samhället har inte tid att försjunka i böcker eller strosa runt i naturen. Titeln anspelar på att papper självantänds vid samma temperatur som titeln anger.

Litteraturbål

Huvudpersonen i boken är brandmannen Montag som lever i en helt vanlig amerikansk stad. Hans arbete består dock inte av att släcka allmänfarliga bränder utan enbart av att åka ut på så kallade boklarm och bränna litteratur. Alla byggnader och hus är brandsäkra och brandmännen lever på att söka upp misstänkta litteraturinnehavare och i första hand bränna böcker och i andra hand deras ägare. Till sist börjar Montag tvivla då han blir vän med en ung kvinna som älskar litteratur. När hon dör i en bilolycka börjar han läsa böcker och till sist förenar han sig med en litteraturhistoriker och tillsammans börjar de ifrågasätta samhället de lever i.qusq-lite