Det finns säkert en del väljare bland de yngre generationerna som inte har koll på att Socialdemokraterna faktiskt är en förkortning av SAP – Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Själva socialdemokratin har sina rötter i det sena 1800-talets arbetarrörelse med tunga namn som August Palm och Hjalmar Branting. Socialdemokraterna står för demokratisk socialism med bland annat allmän välfärd, fördelningspolitik och tankar om att det som är bra för kollektivet också är det bästa för individen. Hur väl detta fungerar i praktiken avgör i mångt och mycket hur samhället ser ut. Hur som helst har socialdemokratin satt sin tydliga politiska prägel över Sverige och styrde också landet med egen majoritet under ett par decennier.

Den röda rosen

Partisymbolen med den djupröda rosen känns igen från andra socialdemokratiska partier runt om i Europa. Liksom hos de flesta andra politiska partier i Sverige symboliserar blomman något som partiet vill stå för och förknippas med. I detta fall handlar det om kamp mot såväl fattigdom som nöd.

Folkhemstanken

Socialdemokratin är kanske mest känd för begreppet folkhemmet som myntades av den dåvarande statsministern Per Albin Hansson 1928. Tanken om denna välfärdsmodell var mer vision än målsättning, men ledde ändå i förlängningen till en hel del viktiga politiska reformer med stöd av andra partier i riksdagen. Tanken har sedan dess förknippats med det som brukar kallas den svenska modellen, där välfärd för alla är centralt. Folkhemmet skulle vara ett hem för hela folket och därmed lösa upp det rådande klassamhället. Bland annat infördes sjukförsäkring, pensionssystem och två veckors semester. På 1960-talet infördes också det omfattande miljonprogrammet som skulle råda bot på den omfattande bostadsbristen. Man ville dessutom även höja bostadsstandarden för gemene man.qusq-lite