Det kan knappast ha undgått någon att vi befinner oss i en situation som vi inte befunnit oss i tidigare. Det politiska läget är ett tämligen låst läge just nu. Samtidigt menar experterna att det blir svårt för politikerna att hitta en gemensam lösning likt den överenskommelse som tog form kring budgeten efter förra valet. Nedan kan du läsa mer om det rådande politiska läget i Sverige och hur det har sett ut historiskt.

Kort historisk kontext

Den politiska strukturen i Sverige idag baseras till stor del på den förändring som antogs under 1920-talet. Den förändringen la grunden till parlamentariska demokratin och den proportionella representationen i riksdagen. I praktiken innebär det att Sverige är en representativ demokrati, det vill säga att det är en folkvald riksdag och en regering som leds av en regeringschef, vår stadsminister. Men, även om mycket är sig likt har framför allt partistrukturen förändrats drastiskt sedan dess. Numera har vi fler partier än som fanns då och strukturen kring partierna ser helt annorlunda ut. Dock är det fortfarande så att de partier som får flest röster har flest mandat i riksdagen. Samt att det i sin tur påverkar riksdagen på det sättet att de partier med flest röster således har mest inflytande.

Hur regeringen bildas har sett lite olika ut under årens lopp, så här bildas regering idag. Men, just nu är läget ganska oklart enligt experterna. De menar också att det kommer att fortsätta vara ett låst läge ett tag.

Det nuvarande läget

Att det är ett låst läge vi befinner oss i nu har de flesta koll på. Däremot har inte alla koll på hur politiken påverkar din privatekonomi, om du behöver låna pengar är det smartaste sättet att kolla in Lånasmartast.nu och få tips där. Det kan vara bra att hålla koll på sin ekonomi oavsett hur utfallet med regeringen blir. För din ekonomi påverkas i allra högsta grad av det nuvarande läget. Hursomhelst, nästan oavsett vilken politisk färg du helst ser som önskvärd regering eller vilken konstellation du anser är bäst, så vore det nog smartast om vi kom framåt på något sätt i alla fall.

Experterna som hävdar att det kommer ta ett bra tag innan någon lyckas låsa upp det rådande läget menar också att det vore bra om någon gjorde det och om det hände. Men, det är svårt att få grepp om hur det skulle gå till och vad vi kan göra mer än att vänta på ett nytt förslag.

Det ser i alla fall inte ut som om det kommer att bli något nytt val ändå, även om läget verkar låst. Dessutom pekar en del undersökningar på att den omröstningen skulle få ett liknande resultat i alla fall. Så, den stora frågan kvarstår, hur kommer vi och Sverige vidare?qusq-lite