Partiet grundades 1964 och kallades då Kristen Demokratisk Samling, förkortat KDS. 1987 var det dags för nästa namnbyte till ”Kristdemokratiska Samhällspartiet”, vilket sedan 1996 omformulerades till det nuvarande partinamnet. Partiet beskrev sig från början som ett sorts mittenparti med dragning varken åt det socialistiska eller borgerliga hållet. Fokus låg istället på den kristna värdegrundsidén där såväl demokrati som människosyn är centrala begrepp. Partipolitiken genomsyras av tanken på ansvarstagande och en slags värderingskompass där man framför allt värnar om medmänniskan, familjen, trygghet samt frågor som rör vård och omsorg.

Partisymbol

Kristdemokraterna förknippades mellan 1996 och 2017 med vitsippan som partisymbol. Symbolen byttes dock ut mot ett blått block med versalerna KD istället. Detta var något som den nuvarande partiledaren Ebba Busch Tor ansåg vara nödvändigt för att ge partiet en välbehövlig make-over. Kanske var det också nödvändigt att bryta sig loss från traditionen med blommor i riksdagen.

Alliansen

Det samarbete som kom att kallas Alliansen kom till inför riksdagsvalet 2006. Partierna som samarbetet består av kan dock komma att upplösas 2018 då turbulensen inom regeringsbildningen är omfattande. Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet gick samman under regeringen Reinfeldt för att utmana Socialdemokraterna och vann valet.qusq-lite