I Sverige är det populärt att utföra olika estetiska behandlingar för att förbättra sitt utseende. Några exempel är injektionsbehandlingar för läpparna eller plastikkirurgi för bröst eller ansikte. Politiker har ett viktigt ansvar för att reglera marknaden och se till att upprätthålla patientsäkerheten.

Anledningen till att estetiska behandlingar fått mycket uppmärksamhet är att många patienter har drabbats av komplikationer. Utöver allt lidande för själva patienten, påverkas också den offentliga sjukvården som måste avsätta resurser. Det är viktigt att alla som erbjuder estetiska behandlingar har tillräcklig kompetens. Många ingrepp kräver specialister. Hos https://motiva.health/sv/ sätts din säkerhet främst och de hjälper kvinnor som vill skaffa bröstimplantat på ett tryggt sätt. Implantaten efterliknar naturlig bröstvävnad.

Bättre patientsäkerhet

Den 3 december 2020 lämnades det in en proposition om ny lag vid estetiska ingrepp. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021 och innebär att endast läkare eller tandläkare som besitter specialistkompetens får utföra estetiska operationer. Syftet från politikerna är att skydda den enskilda individen. Tidigare förekom många oseriösa aktörer som marknadsförde sig som att de hade tillräcklig kompetens, trots att de i vissa fall helt saknade utbildning. Det är inte enbart politiker som står bakom lagen, utan även branschföreträdare har arbetat för att branschen ska bli mer reglerad.

Vad innebär den nya lagen i praktiken?

Numera måste det finnas en koppling mellan läkarens eller tandläkarens kompetens och den typ av ingrepp som de får utföra. Till exempel är en specialist inom käkkirurgi inte berättigad att utföra bröstoperationer, utan det ska vara en kirurg som har den utbildning och erfarenhet som krävs för kirurgiska ingrepp på just brösten. Resultatet blir en säkrare marknad där aktörer måste säkerställa att deras kirurger har specialistkompetens för de behandlingar som de erbjuder. Risken för felbehandlingar och senare komplikationer minskar. Kvinnor som på ett tryggt sätt vill förbättra brösten kan vända sig till https://motiva.health/sv/ där man länge arbetat för hög patientsäkerhet. Ett råd till alla som överväger plastikkirurgi är att se över historiken och kontrollera att aktören uppfyller alla lagar och regler som gäller inom branschen.

Har politikerna tillåtit några undantag från lagen?

En del estetiska behandlingar anses ha mycket låg hälsorisk. Det handlar bland annat om tatueringar och när ämnen injiceras ytligt i huden. Ämnena får dock inte vara läkemedel, blod eller fillers. I övrigt omfattas i princip alla ingrepp av lagen, även botox och fillers som vissa svenskar tror är ett undantag. En läkare får till exempel inte längre delegera en injektionsbehandling till en utförare som inte uppfyller kompetenskraven, utan utföraren ska enligt lagen uppfylla de uppsatta kraven.qusq-lite