År 1945 gav George Orwell ut sin satiriska roman Djurfarmen, eller Djurens Gård (originaltitel Animal Farm) i vilken han återberättar historien om hur kommunismen utvecklades i Sovjetunionen i form av en fabel.

Romanen handlar om en bondgård där djuren får nog av att bli misskötta av ägaren Mr Jones, vilket leder till att de gör uppror och driver bort Mr Jones från gården. De tar själva makten och grundar sin egen filosofi som de kallar animalismen. Här finns viktiga karaktärer från den ryska revolutionen representerade i form av grisar. Gamle Majoren får representera Karl Marx eller Vladimir Lenin, kommunismens grundare, och berätta för de andra djuren på gården om sin dröm om att alla djur ska kunna leva fritt utan människans förtryck. Han uppmanar de andra att arbeta för att förverkliga denna dröm, och när Majoren dör tar tre yngre grisar på sig att föra vidare hans idéer. Napoleon är en maktlysten opportunist som delar många likheter med Josef Stalin. Snöboll är en stark ledare baserad på Lev Trotskij, men drivs bort från gården av Napoleon. Tjalle får genom propaganda Napoleons handlingar att framstå som riktiga. De andra djuren, som inte är riktigt lika intellektuella som grisarna men som arbetar hårdare och får mer gjort, får representera det arbetande folket.

Ett ideal som Majoren uttrycker i sitt tal i början av boken är att alla djur ska behandlas som jämlikar, men när hans lära senare ska praktiseras ser det helt annorlunda ut då djuren har olika förutsättningar. Eftersom grisarna och hundarna är bäst på att läsa och skriva och därmed har större kunskap än de andra djuren, är det de som hamnar längst upp i hierarkin och tar makten. Med hjälp av skicklig retorik kan grisarna sedan gradvis manipulera och vrida på idén om allas lika värde så att det till slut hamnar i att “alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”.

Precis som i 1984 kritiserar Orwell här totalitarism genom sitt gestaltande av maktsystemet på Djurfarmen. Orwell identifierade sig själv som demokratisk socialist och var starkt kritisk till Josef Stalin och stalinismen. Han menade att sovjetisk kommunism inte kunde skapa ett fritt samhälle, där en viktig beståndsdel är frihet att få bestämma över sig själv, hur man vill leva och vad man vill arbeta med. Om man till exempel inte vill arbeta för en och samma arbetsgivare hela tiden har man möjlighet att frilansa, och då kan Frilansfinans.se hjälpa till att göra det möjligt.

Bokens budskap är inte att det är fel att sätta sig upp mot överheten och göra revolution, eftersom djuren faktiskt under Snöbolls ledarskap får det bättre efter upproret mot sin husbonde. Kritiken riktar sig mer mot det faktum att totalitära ideologier ger utrymme för korrupta ledare som Napoleon, som använder propaganda och våld för att vinna makt. Romanen skulle också vara en känga åt andra samtida vänsterintellektuella som såg det kommunistiska Sovjetunionen som ett socialismens paradis, utan att uppmärksamma systemets brister.qusq-lite