Miljöpartiet grundades 1981 och trots att det är det minsta politiska partiet i Sverige har miljöpartiet lyckats skaffa sig enormt inflytande i förhållande till sin storlek. Partiet har sedan 1984 två språkrör, bestående av en man och en kvinna, istället för partiledare. Det var inte förrän i riksdagsvalet 1988 som partiet överhuvudtaget lyckades ta sig in i riksdagen. 1991 hamnade de under riksdagsspärren och åkte ut, för att med nöd och näppe ta sig tillbaka in igen 1994.

Riksdagens maskrosbarn

Miljöpartiets partisymbol består av maskrosen. Maskrosen är en tålig växt som passande nog kan växa i princip överallt under vilka förhållanden som helst. Precis som partisymbolen föreslår blossar partiets popularitet upp i samband med större eller mindre miljörörelser och det var under själva kärnkraftsdebatten på 1980-talet som de fick tillräckligt med röster för att bli ett riksdagsparti. En viss tendens åt aktivism förekommer här och där.

Kretsloppstanken

Miljön lyfts naturligtvis fram som en viktig punkt på agendan för miljöpartiet. Partiet kräver hållbara satsningar på bland annat miljöteknik. Även klimatfrågan är viktig och partiet vill helst se ett fossilfritt Sverige. Kretsloppstanken genomsyrar det mesta inom partiet där man har en helhetssyn på såväl ekologi som ekonomi. Man vill helt enkelt att människor i så stor utsträckning som möjligt återbrukar material istället för att köpa nytt.qusq-lite