En politikers främsta verktyg är utan tvekan retoriken och väljarna genomskådar snabbt om detta är något man som politiker inte behärskar. Själva politiken handlar dock inte bara om vältalighet utan den består istället av en mångfacetterad blandning av erfarenheter, känslor och förnuft som tillsammans utgör en trovärdig helhet. De flesta känner dock till att politikens kärna ligger hos retoriken och denna har sedan antiken handlat om hur man lär sig att bli vältalig. Den ädla konsten att kunna tala och hålla tal handlar lika mycket om praktiska erfarenheter som teoretiska. Man kan med andra ord lära sig att bli en god retoriker och öva sig i konsten att övertyga.

Praktisk retorik

Den som vill utbilda sig inom ämnet retorik, och lära sig att tala på ett sätt som får andra att lyssna, behöver till att börja med inte göra annat än gå på gymnasiet. En introduktion till den praktiska och teoretiska retoriken ingår nämligen i svenskundervisningen. Här får man läsa om vad retorik är och till exempel öva sig i att hålla olika sorters tal. Eleverna får dessutom prova på paneldebatt i mindre skala samt att skriva retoriska texter. Retorikanalys är också ett begrepp som förekommer där eleverna får lära sig att dels själva strukturera upp sina texter med teser och antiteser, dels att kunna analysera andras texter för att synliggöra den retoriska förmågan eller bristen därav.

Ämnet går även att studera på universitetsnivå och här får man även lära sig att genomskåda budskap som på ett eller annat sätt vill påverka den som lyssnar. Här kommer även retorikens manipulativa sidor fram i ljuset och studenterna får bland annat analysera riktiga politiska tal och äldre historiska skrifter.



qusq-lite