När det gäller retorik och konsten att hålla tal finns det tre huvudgenrer inom vilka i princip alla olika sorters tal kan inordnas. Det är också inom dessa klassiska huvudindelningar som retorikstudenterna övar upp sin retoriska kunskap samt analytiska förmåga.

Politiska tal

Inom denna grupp finns de tal som till stor del använder sig av den gamla antika och grekiska traditionen i fråga om både struktur och användandet av exempelvis stilfigurer. Ett politiskt tal är inte bara ett tal utan en föreställning enligt ledande professorer och forskare i retorikämnet. Det är inte så konstigt att många politiker världen över tar hjälp av skolade talskrivare eftersom den retoriska konsten har så pass stor genomslagskraft.

Juridiska tal

Hit hör olika former av rättsliga tal till exempel inom domstol i form av rättegångstal. Det kan handa om olika sorters försvarstal som ofta framförs av advokater, men det kan också röra sig om anklagelsetal av till exempel åklagare. Det är också så att de flesta av de tal som bevarats från just antiken är juridiska, då det både i Rom och Athen fanns så kallade jurydomstolar som det gällde att övertala.

Lovtal

Inom denna breda kategori finner man olika sorters festtal. Här finns underhållande tal, högtidstal som till exempel tal på student, bröllop, begravningar, välkomsttal, tacktal, födelsedagstal med mera.qusq-lite