En talare måste verkligen tro på det egna budskapet och förmedla detta på ett trovärdigt sätt. Detta är dessutom av största vikt i de politiska talen där man vill övertyga och vinna åhörarnas förtroende. Här är självkännedom, ögonkontakt, röst, engagemang och klädsel viktigt för att hålla åhörarnas intresse.

Självkännedom

Att självkännedom och självkänsla är viktigt känner de flesta till, men faktum är att passion och engagemang i gesterna är av yttersta vikt om talet ska uppfattas som engagerande. Om man inte själv tror på det man säger gör ingen annan det heller.

Ögonkontakt

Det viktigaste är att man som talare dessutom arbetar med ögonkontakten. Den politiker som står med blicken i golvet och inte vågar se väljarna i ögonen blir inte långlivad och riskerar dessutom att uppfattas som undvikande och oärlig. Ett bra tips brukar vara att fästa blicken vid åhörarnas pannor eller hårfästen för att kunna agera naturligt och känna sig bekväm i sin roll som talare.

Att stå och nervöst plocka på sina kläder eller ständigt dra händerna genom håret, sucka eller nervöst upprepa sig är heller ingen god idé. Ta djupa andetag och förse kroppen ordentligt med syre brukar lugna ner nerverna. Att gestikulera mycket för att förstärka talet brukar fungera bra, annars bör händerna hållas avslappnat längs sidorna. När det gäller rösten behöver den vara lugn och stadig, vilket även det signalerar att talaren är bekväm i sin talarroll.

Rätt klädsel

Det gäller att vara rätt klädd och inte se ut som något katten har släpat in när det är dags att hålla tal. Det är minst lika viktigt att inte klä upp sig för mycket som det är att inte valtala i jeansshorts och slarvig t-shirt. Kläderna sätter tonen för nivån av allvar, ambition och seriositet. Inom retoriken brukar man ofta nämna ethos, pathos och logos när man vill vinna åhörarnas förtroende. Ethos handlar om att man som talare vill framstå som pålitlig och trevlig. Man vill helt enkelt behaga lyssnaren i fråga. Pathos handlar om känsla och man vill engagera lyssnaren genom att väcka känslor och slå an en ton som gör att budskapet når fram. Logos är ett annat ord för förnuft och talaren vänder sig till åhörarnas förnuft med olika påståenden och argument som är designade för att lyssnaren ska känna igen sig och hålla med.qusq-lite