Norge är ett av de grannland som Sverige har mest kontakt med och politiskt finns det också likheter. Det finns dock också några ganska stora skillnader som vi ska se närmare på.

De norska partierna

Många av partierna i Norge har ganska klara motsvarigheter i svensk politik samtidigt som de naturligtvis inte är helt lika. Partierna som är representerade på det norska Stortinget är:

  • Höyre. Detta är regeringspartiet som motsvarar Moderaterna.
  • Fremskrittspartiet. Detta partiet samarbetar med Höyre i regeringen sedan 2013. Det är ganska svårt att placera Fremskrittspartiet på den svenska politiske skalan. Någon skulle kanske säga att de motsvarar Sverigedemokraterna, med fokus på restriktiv invandringspolitik. Men det är en jämförelse som i alla fall Fremskrittspartiet själva inte vill veta något av.
  • Venstre. Et part som ungefär motsvarar Liberalerna i Sverige med fokus på liberal politik, miljö och skola. Sitter i regering tillsammans med Höyre och Fremskrittspartiet trots stora politiska skillnader.
  • Kristelig Folkeparti. Det är oundvikligt att jämföra Kristlig Folkeparti med Kristdemokraterna i Sverige. Nyligen har de också tagit plats i regeringen och därmed placerat sig på högersidan politiskt. Detta var dock inte en lätt avgörelse för partiet. Det var nästan en flytt från vänster till höger och inte en lika lätt som när man använder Workaround.io för att hitta ett nytt kontor.
  • Arbeiderpartiet. På vänstersidan hittar vi först Arbeiderpartiet som utan tvekan motsvarar Socialdemokraterna.
  • Sosialistisk Venstre. Motsvarar Vänsterpartiet i Sverige.
  • Senterpartiet. Detta partiet är inte överraskande motsvarigheten till Centerpartiet i Sverige. Kanske kan det uppfattas som en aning mer konservativt än sin svenska motsvarighet och har fokus på landsbygd, jordbruk och liknande. Partiets ledare Trygve Slagsvold Vedum karakteriseras av sitt speciella skratt, som du kan höra på YouTube.
  • Miljöpartiet De Grönne. Dette partiet har bara en plats på Stortinget, men har lite mer inflytande på kommunalnivå i Oslo.

Mer om regeringen och politiken i Norge

Det är ganska fascinerande att tre av fyra partiledare i regeringen i Norge är kvinnor, trots att feminism inte är ett tema som får lika mycket uppmärksamhet i Norge som i Sverige. Detta är något som känns naturligt i den norska politiken och det är lite eller ingen diskussion alls huruvida partiledarna är kvinnor eller män.

I Sverige har invandringspolitiken varit en het fråga som har splittrat både partier och grupper internt i partier. I Norge är denna frågan inte like högt på dagordningen och politiken är generellt mer restriktiv. Partier som Höyre og Arbeiderpartiet står för en relativt mer konservativ invandringspolitik än vad som är vanligt i Sverige.

Ekonomiskt har naturligtvis de norska partierna och den norska regeringen fördelen av att kunna använda sig av pengar från det så kallade oljefondet. Budgeten kan fyllas på med pengar från olja och gas.qusq-lite