Sveriges politik har inte sett likadan ut som den gör idag. Kvinnorna har inte alltid haft samma rättigheter som de har idag. Fram till 1921 kunde inte kvinnorna rösta och de fick inte vara med i politiken. Kvinnans ställning på 1800-talet var i köket och hon skulle ta hand om hemmet och barnen. Ibland kunde det hända att en och annan kvinna fick hjälpa till i skolan som lärare.

Kvinnorna fick inte heller lov att utbilda sig. Det var endast männen som fick lov att gå i skolan och utbilda sig på universiteten. Under senare delen av 1800-talet fanns folkskolan som var tillgänglig för alla men denna skolan var inte obligatorisk och väldigt många valde att hålla sina barn, framförallt flickorna hemma. Att kvinnor inte fick jobba skapade problem för de som var ensamstående mammor. De hade inget annat val än att ta jobb som exempelvis sömmerska för att kunna försörja familjen.

Trots att de fick jobb, fick de inte lika höga löner som männen fick. Trots att politikerna genomförde dessa förändringar var det ingenting som gjordes snabbt, det var en långsam process som tog många år. I dag får kvinnor lov att jobba och de kan också jobba på scandinavian executive om de vill. Efter år 1921 när det bestämdes att kvinnorna fick rösträtt, öppnades en värld för dem som inte hade varit möjlig tidigare. Även de kvinnor som hade en man som fortfarande levde, fick lov att

jobba och behövde inte längre vara i hemmet och ta hand om barnen.

Detta gav också rum för kvinnorna att komma in i politiken och få lov att bestämma saker. Idag har vi många kvinnor som sitter i regeringen och bestämmer, det finns även några kvinnor som är partiledare och som kan komma att bli Sveriges framtida statsminister och i USA har många kvinnor försökt att bli president utan att lyckas. Det finns länder där kvinnor faktiskt inte har samma rättigheter som männen och det är svårt att tänka sig när vi nu är inne på år 2019. Politik handlar om förändring och förbättring för respektive land och det finns absolut förbättringar som kan göras.

Det går däremot inte att förändra allt på samma gång. Förändringar tar tid och kräver både ekonomi och resurser. Alla människor behöver inte ha samma politiska åsikter och det har vi inte heller. Sverige har ett stort problem idag med bland annat fattiga pensionärer som sitter i sina hem och som knappt har råd att ställa mat på bordet, trots att de har jobbat och slitit under hela sina liv. Det är svårt att föra en politik i vårt land när alla tycker att politikerna borde fokusera på olika saker. Vi bestämmer alla idag om vi vill rösta och vad vi vill rösta på, du måste däremot vara minst 18 år för att få lov att rösta.qusq-lite