Titeln på det här inlägget kan verka något ironisk med tanke på att två av världens mäktigaste länder just nu regeras av män som tillhör förment konservativa partier. Vladimir Putin i Ryssland gör en stor grej av att appellera till traditionella värderingar. I många fall har han skruvat upp temperaturen till sådana nivåer att homosexuella, invandrare och andra minoriteter upplever Ryssland som direkt hotfullt. I USA är läget för konservatismen mer otydligt. Trump använder som bekant politiska värderingar lite som han själv tycker passar bäst. Han hör hur som helst till de traditionellt konservativa Republikanerna och i senaten är det de som regerar.

Konservatismen behöver nya idéer

Den tänkta krisen består, för nuvarande, inte i ett politiskt underläge utan snarare i att det tycks som att konservatismens tid strax kan komma att vara förbi. Konservatismen har inte hunnit med i en samhällsutveckling som varit mångfacetterad, mångkulturell och global. Ofta tycks det till och med som att dagens konservatism i första hand går ut på att exploatera folks rädslor för den typen av fenomen.

Utbildning är en väg

Tycker du att konservatismen går igenom en kris just nu? Kanske vill du i sådana fall hjälpa till att modifiera konservatismens idéer så att de blir mer moderna? Kanske kunde du inte bry dig mindre om konservatismen men tycker att politiska ideologier är intressanta i största allmänhet? Alldeles oavsett hur du hittade hit så är studier en av de enklaste vägarna mot att få större kunskaper om politikens villkor. Om du börjar plugga blir du snart varse att studentlitteratur är dyrt. Det gör det till en mycket god idé att köpa begagnad kurslitteratur. Hos Campusbokhandeln kan du hitta begagnad litteratur till priser som är betydligt snällare mot plånboken än vad du får betala för motsvarande böcker nya.

Dagens konservatism tycks ironisk

Det ironiska är att den sida som idag kallar sig för konservativ i ganska hög utsträckning ägnar sig åt att krossa historiska institutioner. Inte minst Trump viftar ju gång efter annan med konstitutionen som något eftersträvansvärt samtidigt som han i praktiken tycks göra allt för att krossa vad den står för. Konservatism är historiskt sett en ideologi som skyr det revolutionära, men idag tycks högern i hög utsträckning vara intresserad av just revolution. I Storbritannien leds Brexit-rörelsen av de traditionellt konservativa Tories. Var är den försiktiga hand som konservatismen förespråkar historiskt? Hållningen som menar att det som har byggts upp har så gjorts under lång tid och det är med högsta försiktighet man ska genomföra reformer? Många, oavsett politisk färg, skulle säga att konservatismens grundare – Edmund Burke – var en vis man. Han vänder sig säkerligen i sin grav i vånda över vad dagens förment konservativa sysslar med.qusq-lite