Tv-serien The Handmaid’s Tale är populär världen över, men det få kanske tänker på är att den bygger på en roman från 1985 av den amerikanska författarinnan Margaret Atwood. Originalboken är kusligt profetisk och skulle kunna skildra kvinnoförtryck både inom IS, i Iran eller andra religiöst fundamentalistiska stater. Paralleller har också dragits till extrema kristna sekter i USA.

Dystopiskt kvinnoförtryck

Handlingen kretsar kring ett framtida USA, härjat av miljöförstöring, där kristna rättrogna på eget bevåg har utropat den nya republiken Gilead. I denna republik får kvinnor varken läsa eller äga någonting, utan deras plats är i hemmet. Här får kvinnan utöva sitt inflytande i enlighet med bibliska förebilder. Miljöförstöringen tros vara föranledd av människans syndiga leverne och som resultat kan kvinnorna inte länge föda barn. Härskarklassen utgörs av män och dessa befruktar tjänarinnor bland de trolösa, som de får utnyttja hur de vill. De rättfärdigar sitt handlande genom att hänvisa till Bibeln. Kvinnorna som utnyttjas berövas allt – sina familjer, sina barn, sitt hem, sin frihet och till och med sitt namn. Maktens män kallas befälhavare och tjänarinnorna får sitt namn genom att prefixet Off sätts samman med den befälhavare de tillhör. Tjänarinnan Offred är en av huvudkaraktärerna i romanen. Resultatet av denna teokrati är ett samhälle där de trolösa kvinnorna lever som slavar och utnyttjas för att få tillgång till barnafödande.

I olika intervjuer i samband med inspelningen av Tv-serien berättar författarinnan själv hur hon var bosatt i Västberlin när hon skrev denna politiska roman. Här samlade hon upplevelser och miljöskildringar till boken om hur skräckfyllt det är att leva i en diktatur med ständig övervakning. Försiktighet, allvarsamhet och tystnad präglade dessa platser, vars mörker endast bröts av ljudet av flygvapnets plan i luften ovanför. Framför allt upplevde hon också hur människor på olika sätt utvecklade egna sätt att kommunicera och förmedla viktiga upplysningar. Romanen är fiktiv men innehåller politiska kommentarer som gör den högaktuell.



qusq-lite